Stanch and Staunch

Standard

Stanch nếu là động từ nó có nghĩa là cầm (máu) lại; làm (một vết thương) cầm máu lại (to stanch a wound: làm cầm máu một vết thương). Stanch cũng có nghĩa là trung thành (khi nó là tính từ); đáng tin cậy (a stanch friend: người bạn trung thành). Con staunch là tính từ có nghĩa là vững vàng, kiên định (niềm tin)

Ví dụ:

She quickly uses a bandage to stanch my wound.

550px-Stop-a-Dog's-Quick-from-Bleeding-Step-1

She is a staunch supporter of FC Barcelona.

17k9u

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s