Imply and Infer

Standard

Imply là ám chỉ điều gì đó một cách gián tiếp, nói bóng gió, hàm ý. Con infer có nghĩa là cố gắng hiểu những gì mà người khác muốn ám chỉ, luận ra, suy ra

.

Ví dụ: Are you implying that that I am foolish?

argue-comic

I can not infer anything of what the sign says

 hard-to-argue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s