Full and Fulsome

Standard

Full như mọi người đều biết, mang nghĩa đầy đủ tròn trịa (full figure: người mập mạp, full skirt: váy rộng…). Trái lại, fulsome lại có nghĩa là quá đáng, thái quá (lời khen, lòng yêu), đê tiện, tởm.

Ví dụ:

17jbu

17jbi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s