Enormousness and Enormity

Standard

Từ nào là danh từ của tính từ “enormous” với nghĩa sự rộng lớn, mênh mang? Đó là từ enormousness. Còn lại, từ enormity lại mang nghĩa khác hẳn, nó là sự tàn ác dã man; tính tàn ác, tội ác; hành động tàn ác

Ví dụ:

He is eating in an enormous meal

main.enormous

His enormity is unforgivable.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s