Abjure và Adjure

Standard

Abjure mang nghĩa là tuyênbốbỏ,nguyệnbỏ. Ví dụ:

to abjure one’s religion: bỏ đạo

to abjure one’s rights: tuyên bố từ bỏ quyền lợi của mình

tumblr_li68rarHf01qbolbn

Adjure mang nghĩ bắt thề, bắt tuyên thệ,khẩn nài, van nài

to adjure sb to do sth: khẩn nài ai làm việc gì

EX: She adjured me to answer the question thruthfully

tumblr_li68rxjdP41qbolbn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s