Thành ngữ theo chủ đề “nhà cửa – xây dựng”

Standard

xxay dung

Like a house on fire :rất nhanh, mạnh mẽ

To set up a house together : sống với nhau như vợ chồng

To bring dơn the house : làm cho cả rạp vỗ tay nhiệt liệt

Hit somebody like a ton of bricks : đánh bằng hết sức lực

To bang one’s head against a brick wall : húc đầu vào tường, biết là vô ích mà cứ cố gắng

To make bricks withour straw : không đủ phương tiện mà vẫn cứ làm, đóng thuyền mà không xẻ ván

Lock the barn door after the horse has bolted : mất bò mới lo làm chuồng

To burn your bridges : qua sông phá cầu; cắt hết mọi đường thoát

To cross one’ brigde when one comes to them : đến đâu tính đến đó

Water under bridge: nước đã trôi qua cầu, chuyện đã qua và nhắc lại cũng bằng thừa

Build castles in the air : chuyện viễn vông, chuyện không thực hiện được

To be in the doghouse : gặp khó khăn

A house of cards : những thứ dễ đổ cùng một lúc

To go through the mill : ở trong một tình thế khó

Hit the roof / go through the roof : rất giận dữ

Live under the same roof: sống chung

A hole in a wall : một chỗ nhỏ để sống

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s